Ffion Huws

Ysgol Gynradd Bro Llifon

“Rydym wedi bod yn gyffrous iawn ynglyn ag adnodd Gem a Huw yn Ysgol Bro Llifon. Rydym yn ei ddefnyddio fel adnodd ychwanegol yn ystod sesiynau amser cylch. Yn sicr, mae’r storiau yn taro anhawsterau plant o ddydd i ddydd, felly mae trafodaethau arbennig i’w cael wrth drafod emosiynau amrwyiol. Mae’r pypedau yn wych, maent o faint cywir ac mae’r emosiynau magnetaidd yn adnodd gwych i ddangos fod emosiynau yn gallu newid mewn gwahanol sefyllfaoedd. Mae’r plant wrth eu boddau yn rhoi’r emosiynau amrywiol ar wynebau Gem a Huw. Erbyn hyn, mae’r plant yn trafod eu emosiynau yn hyderus ac maent yn gallu datrys llawer o anhawsterau sy’n codi yn y dosbarthiadau ac allan ar y buarth.

Mi fuasai rhagor o storiau o’r fath yn ddefnyddiol er mwyn parhau a’r pecyn a thaflenni gwaith sy’n taro gofynion Personol, cymeithasol a lles i gydfynd a phob stori”

Teacher1
elin-min

Elin Wyn Jones

Ysgol Gynradd Y Traeth

“Prynodd y ysgol Gem’n’Huw yn dilyn ymweliad i’r ysgol gan Gemma ac roeddem yn gyffroes cyn ei ddefnyddio gan nad oes unrhyw adnoddau tebyg ar gael.
Mae Gem’n’Huw wedi ei ddefnyddio yn ystod amser Cylch efo blwyddyn dau er mwyn datrys problemau. Trafodwyd pam fod un disgybl yn drist a beth ellir ei wneud i’w helpu. Siaradwyd am wahanol deimladau efo’r adnodd a defnyddiwyd y pypedau hefyd i ymdawelu plant.
Mae cymorthyddion sy’n gweithio 1:1 efo plant yn yr ysgol yn defnyddio Gem’n’Huw yn rheolaidd i weithio efo unigolion yn llwyddiannus iawn. Mae’n bosib datblygu gallu’r disgyblion i drafod emosiynau trwy defnyddio’r llyfrau a’r pypedau.
Mae Gem’n’Huw wedi ei ddefnyddio efo grwpiau yn ogystal a dosbarthiadau cyfan. Mae’r plant wrth eu bodd efo’r pypedau ac mae’r wynebau magnetaidd yn wych.”

Sian Williams

Meithrinfa Babinogion

“Rydym yn feithrinfa cyfrwng Cymraeg ac rydym yn defnyddio’r pypedau Gem’n’Huw yn ystod ein amser cylch yn rheolaidd gyda plant rhwng 3 a 7 oed. Rydym yn gweld fod y pypedau ynghyd ar llyfr stori yn annog plant i fagu hyder yn amser eu hunain ac i drafod eu hemosiynau.
Maent yn mwynhau gosod y gwynebau magnetic ar y pypedau, mae hefyd yn gwella eu chware cydweithradol drwy rhannu ac dal y pypedau. Yn ddiweddar, rydym wedi prynu llyfr arall y maent yn mwynhau.
Byddai plentyn ag anabledd yn elw gan ddefnyddio’r pypedau gan eu galluogi i gyfathrebu gan ddefnyddio y gwahanol emosiynau. Bydd llawer o’r emosiynau hyn ar gyfer plentyn yn digwydd ar eu diwrnod cyntaf yn y feithrinfa ar newid o’r feithrinfa i’r ysgol llawn amser. Mae’n hollbwysig i blant gael brofiad o’r emosiynau hyn yn ystod eu pletyndod i fod yn hapus ac yn hyderus yn yr hyn maent yn ei wneud.
Rwyf yn bendant yn meddwl bod angen ehangu ar defnydd Gem’n’Huw yn y dyfodol agos fel y gallwn hyrwyddo daelltwriaeth plentyn i lefel uwch, a fydd yn gobeithio yn galluogi i helpu eraill.
Mae’r pypedau yn helpu’r ymarferydd wrth annog y plant i siarad ac mae hefyd yn hyrwyddo dysgu plant Cyfnod Sylfaen gan ei fod yn galluogi i chware rol ochr yn ochr a’u cyfoedion. Trwy ddefnyddio Gem’n’Huw mae plant yn dysgu i empatheiddio ar eraill.”

babinogion-min