Rhan un

Mae Moodmwd yn darparu rhaglen hyfforddi ar gyfer cyfnod sylfaen ysgolion cynradd a lleoliadau'r blynyddoedd cynnar.

Mae rhan gyntaf y rhaglen hyfforddi yn edrych yn fanwl ar yr hyn y mae cudd-wybodaeth emosiynol yn ei gael, sut y gallwn ddatblygu cudd-wybodaeth emosiynol ac yn bwysicaf oll, pam y dylem fod yn ymroddedig i helpu plant i ddatblygu eu hemosiynau. Rydym hefyd yn trafod Estyn a gofynion y cwricwlwm ar gyfer addysg bersonol a chymdeithasol, lles plant a sut y gallwch chi gasglu tystiolaeth i gefnogi eich gweithgareddau addysg bersonol a chymdeithasol.

Rhan dau

Mae ail ran y rhaglen yn ymarferol ar weithdy Gem'n'Huw. Byddwn yn dangos i chi sut y gellir defnyddio Gem'n'Huw yn ystod eich gweithgareddau dosbarth arferol, sut i ddefnyddio'r adnoddau ar-lein a rhannu syniadau a phrofiadau fel grŵp. Bydd cyfle i brynu setiau Gem'n'Huw ar gyfer eich ysgol ar ddiwedd y dydd.

Ein nod yw darparu gwybodaeth hanfodol mewn awyrgylch hamddenol ac anelu at gyfranogwyr y rhaglen i adael y rhaglen yn teimlo'n wybodus, yn annibynadwy ac yn hyderus mewn ffyrdd o ddatblygu cudd-wybodaeth emosiynol eu myfyrwyr heb y baich gwaith ychwanegol.

"Rwy'n credu y bydd gweithredu cynllun Gem'n'Huw yn dda iawn i bawb yn yr ysgol, yn enwedig y plant mwyaf agored i niwed."


Pak Lodge, Aberystwyth

2018-06-13T12:16:52+00:00

Pak Lodge, Aberystwyth

"Rwy'n credu y bydd gweithredu cynllun Gem'n'Huw yn dda iawn i bawb yn yr ysgol, yn enwedig y plant mwyaf agored i niwed."

"Edrych ymlaen at roi cynnig ar y set gyda phlentyn anghenion arbennig rwyf yn gweithio gyda."


Park Lodge, Aberystwyth

2018-06-13T12:20:09+00:00

Park Lodge, Aberystwyth

"Edrych ymlaen at roi cynnig ar y set gyda phlentyn anghenion arbennig rwyf yn gweithio gyda."

"Diolch yn fawr iawn - wedi mwynhau. Ysbrydoledig!"


 

Park Lodge, Aberystwyth

2018-06-13T12:23:03+00:00

Park Lodge, Aberystwyth

"Diolch yn fawr iawn - wedi mwynhau. Ysbrydoledig!"  

"Fe wnes i fwynhau'r hyfforddiant yn fawr ac edrychwn ymlaen at ddefnyddio'r set yn yr ysgol. Diolch."


Park Lodge, Aberystwyth

2018-06-13T12:25:12+00:00

Park Lodge, Aberystwyth

"Fe wnes i fwynhau'r hyfforddiant yn fawr ac edrychwn ymlaen at ddefnyddio'r set yn yr ysgol. Diolch."

"Diolch yn fawr iawn, wedi mwynhau ac wedi derbyn syniadau da iawn sut i ddatblygu ymhellach emosiynau yn yr ystafell ddosbarth."


Park Lodge, Aberystwyth

2018-06-13T12:27:19+00:00

Park Lodge, Aberystwyth

"Diolch yn fawr iawn, wedi mwynhau ac wedi derbyn syniadau da iawn sut i ddatblygu ymhellach emosiynau yn yr ystafell ddosbarth."

"Diolch yn fawr iawn. Edrych ymlaen at weithio gyda Gem'n'Huw."


Botanical Gardens, Llanarthne

2018-06-13T12:29:03+00:00

Botanical Gardens, Llanarthne

"Diolch yn fawr iawn. Edrych ymlaen at weithio gyda Gem'n'Huw."

Rydym yn gweithio gyda CYDAG i ddarparu rhaglenni hyfforddiant. Os hoffech chi gofrestru ar gyfer ein rhaglen, cysylltwch â m.jones9@oenweddig.ceredigion.sch.uk

Fel arall, gallwch gadw lle ar un o'n digwyddiadau isod.

Anglesey

11 Sep 2018

Moodmwd Training with CYDAG

From 1.30pm until 5.30

At Mon Karting, Bodedern, LL65 3PA

Find out more...