Gem'n'Huw

ffordd hwylus i ddygsu plant am emosiynau.

Mae Moodmwd yn falch o gyflwyno chi i Gem’n’Huw. Ein hadnodd addysgu blaenorol i helpu datblygu deallusrwydd emosiynol plant trwy chware rhyngweithiol. Mae Gem’n’Huw yn bodloni anghenion plant wrth helpu ddysgu’r geirfa i ddweud sut maent yn teimlo, datblygu empathi tuag at eraill a gwella eu sgiliau cyfathrebu. Mae plant gyda gwell deallusrwydd o'u hemosiynau a theimladau yn dangos ymddygiad positif cyson, yn hyderus ac yn cymdeithasu gydag eraill yn effeithiol mewn modd boneddigaidd ac yn talu mwy o sylw yn y dosbarth. Mae deallusrwydd emosiynol yn sicrhau perthnasoedd iach i blant a llwyddiant yn eu hastudiaethau academaidd a bywyd gwaith yn y dyfodol.

Beth sydd wedi'i gynnwys?

Mae set Gem’n’Huw yn cynnwys dau byped cymeriad ac wynebau magnetig emosiynol hefo'i gilydd mewn cês cadarn. I gefnogi'r set bypedau Gem’n’Huw mae yna lyfrau stori i wahanol oedran sydd yn cynnwys fersiwn ar-lein o’r llyfr i’w defnyddio ar fwrdd gwyn rhyngweithiol a thaflenni gwaith ychwanegol. Gwyliwch ein fideo byr i weld sut mae Gem’n’Huw yn cael eu defnyddio.

 

Beth sydd gennym i’w gynnig

Mae ein cynnyrch Gem’n’Huw ar gael i’w prynu ar-lein, cliciwch ar y botwm siop isod i ddechrau siopa.

Mae Moodmwd yn darparu rhaglen hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol. Cliciwch ar hyfforddiant isod i gofrestru eich diddordeb.

Mae Gem’n’Huw wrth eu bodd mynd ar anturiaethau a gwneud ffrindiau newydd. Hoffwch chi i Gem’n’Huw ymweld a'ch achlysuron chi? Cliciwch ar anturiaethau isod i gysylltu â ni.

 

Dywedwch chi

Einir Davies

Mae Gem'n'Huw yn ffordd fwy diddorol i ddweud stori, mae'r pypedau yn wych i deimlo ac yn rhyngweithiol i blant. Mae'r holl wynebau gwahanol yn ei gwneud yn haws i blant gan nid oes raid iddynt feddwl am y geiriau cywir.

Rhiant

2018-06-12T10:51:53+00:00

Rhiant

Mae Gem'n'Huw yn ffordd fwy diddorol i ddweud stori, mae'r pypedau yn wych i deimlo ac yn rhyngweithiol i blant. Mae'r holl wynebau gwahanol yn ei gwneud yn haws i blant gan nid oes raid iddynt feddwl am y geiriau cywir.

Sian Willaims

Mae Gem'n'Hw yn annog plant i ennill hyder yn eu cyflymder eu hunain ac i drafod eu hemosiynau, mae hefyd yn gwella eu chwarae cydweithredol.
Meithrinfa Dydd Babinogion
2018-06-12T10:57:35+00:00
Meithrinfa Dydd Babinogion
Mae Gem'n'Hw yn annog plant i ennill hyder yn eu cyflymder eu hunain ac i drafod eu hemosiynau, mae hefyd yn gwella eu chwarae cydweithredol.

Elin Wyn Jones

Mae'n bosibl datblygu gallu disgyblion i drafod emosiynau trwy ddefnyddio Gem'n'Huw. Mae'r plant wrth eu bodd gyda'r pypedau ac mae'r wynebau magnetig yn wych.

Ysgol Y Traeth

2018-06-12T11:00:51+00:00

Ysgol Y Traeth

Mae'n bosibl datblygu gallu disgyblion i drafod emosiynau trwy ddefnyddio Gem'n'Huw. Mae'r plant wrth eu bodd gyda'r pypedau ac mae'r wynebau magnetig yn wych.

Ffion Huws

Yn sicr mae'r straeon yn cyffwrdd ag anawsterau dyddiol plant, felly gellir dod o hyd i drafodaethau arbennig wrth drafod emosiynau arbennig o amrywiol.

Ysgol Bro Llifon

2018-06-12T11:04:21+00:00

Ysgol Bro Llifon

Yn sicr mae'r straeon yn cyffwrdd ag anawsterau dyddiol plant, felly gellir dod o hyd i drafodaethau arbennig wrth drafod emosiynau arbennig o amrywiol.

 

Cysylltwch a ni

Gwiriwch y blwch hwn i ganiatáu ateb.

Gwiriwch y blwch hwn i danysgrifio i'n cylchlythyr.