Lansiad Gem’n’Huw

Rydym wedi lansio Gem'n'Huw proffessiynol mis yma. Mi aeth y lansiad yn dda iawn, gyda ein dau ymwelwyr arbennig roedd yn hapus i gyfarfod pawb oedd wedi mynychu.

Os doeddech chi ddim wedi gallu mynychu ac hoffwch fwy o manylion am y cystadleuath yr ydym yn rhedeg tan y 24ain o Rhagfyr, cewch ymwled ar gornel athrawon ar ein wefan neu gysyllt a mi yn uniongrychol ar Gemma@moodmwd.com.

Hoffwn cymerd y cyfle yma i ddiolch i Ysgol Bro Llifon am ei holl gymorth.

Cyngor gan Adran Addysg ar lles meddwl a ymddygiad mewn ysgolion.

Mae adran addysg wedi rhyddhau fersiwn wedi ei addasu or cyngor ynghlyn a lles meddwl ac ymddygiad mewn ysgolion. Mae yn diddorol i ddarllen i bobl proffesiynol ac hefyd i rhieni sydd eisiau gwybod mwy am beth sydd yn cael ei gynhori ynglyn a addysg personol a chymdeithasol yn ei ysgolion.

Cliwiwch yma i ddarllen.

Mae’r canlyniadau ifewn! Mae Gem’n’Huw yn helpu datblygu emosiynau plant.

Rydym wedi bod yn ffodys iawn i gynnal treial Gem'n'Huw yn ein ysgol lleol wrth defnyddio holiadur Goodmans. Gofynwn i athrawon cwbwlhau y holidaur i'r plant roedd yn cymeryd rhan yn y treial. Cafodd Gem'n'Huw ei ddefnyddio yn ystod gweithgareddau arferol ysgol am bedair wythnos ac wedyn roedd gofyn i'r athrawon i lenwi'r holiadur i bob plentyn eto. Fel y gwelwch o'r canlyniadau uchod, Roedd straen arferol, straen emosiynol, anhawsterau ymddygiad, anhawsterau canolbwyntio a gorfwyiogrwydd ac anhawsterau gael ymlaen gyda eraill wedi lleihau, hefyd, roedd ymddygiad ffeind a chymwynesgar wedi codi. Mae'r canlyniadau am bedair wythnos yn anhygoel, gallwch ddychmygu beth fysa y canlyniadau wrth defnyddio Gem'n'Huw tymor hir?

Hoffwch chi weld y canlyniadau yn eich ysgol chi?
Cysylltwch Gemma@moodmwd.com i gael gwybod mwy.

Hwrwyddo iaith plant mewn sefydliadau cyn ysgol

Wedi cael dau ddiwrnod anhygoel gyda athro Judy M Hutchings o Centre for Evidence-based Early Intervention, Prifysgol Bangor, yn hyrwyddo iaith plant mewn sefydliadau cyn ysgol yn Ynys Mon. Yn ystod sesiwn dau o'r rhaglen hyfforddiant cefais gwadd i gyflwyno Gem'n'Huw 'r rhai oedd yn mynychu y cwrs.

Mae Cyngor Mon wedi archebu pecyn Gem'n'Huw i bob sefydliad oedd yn mynychu. Rwyn gobeithio eu bod yn cael hwyl wrth defnyddio Gem'n'Huw i ddatblygu deallusrwydd emosiynol ac roi y teclynau roedd Judy wedi awgrymu i defnydd da i ddatblygu iaith ofewn sefydliadau cyn ysgol.