SlideBackWhite
Background_1
Background_4
Background_3
Background_1
GemmaCutout

Helo, fy enw i yw Gemma Hughes ac ‘rwyf yn creu cynnyrch ddwy-ieuthog i help datblygu cyd-wybodaeth emosiynau plant. Yr ydych yn gwybod pan fydd plant yn cael trafferth mynegi eu teimliadau mewn ffordd positif? Wel, dwi yn cynnig ffordd i plant ddysgu y geirfa i mynegi sut mae nhw yn teimlo, cydymdeilmlo gyda eraill ac cyfathrebu ei teimladau yn effeithiol. Dwi am ddangos i chi pa mor hawdd a hwyliog mae addysg cymdeithasol a phersonol yn gallu bod. Mae’n siwr fod rhan fwyaf ohonnych yn gwybod bod plant gyda gwell dealltwriaeth am eu teimladau yn dangos ymddygiad positif yn aml. Ond, tybed os ydych chi’n gwybod bod cyd-wybodaeth emosiynal plant yn allweddol i llwyddiant mewn addysg ac bywyd gwaith yn y dyfodol?