Background_4
Background_2

 

 

Pwy?

Mae Gem ‘n’ Huw wedi ei greu gan Moodmwd fel eu cynnyrch cyntaf.


Beth?

Cynnyrch newydd yw Gem ‘n’ Huw a fydd yn eich helpu i addysgu’r plant yn eich ystafell ddosbarth am wahanol emosiynau a rhoi’r eirfa i fynegi sut maent yn teimlo mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol iddynt. Mae’n cynnwys 2 byped llaw cymeriad, wynebau emosiynol magnetig amrywiol a llyfr stori. Hefyd, byddwch yn cael cyfrinair i’r llyfrau yr ydych wedi prynu ar-lein i gael ei arddangos ar y bwrdd gwyn yn yr ystafell ddosbarth. Fel bonws ychwanegol rydym hefyd yn rhoi taflenni gwaith i ymarfer darllen ac ysgrifennu wrth ddysgu am emosiynau, mae ar gael i’w hargraffu cynifer ag y dymunwch.
5


Pam?

Mae llawer o astudiaethau wedi cael eu gwneud yn dangos pa mor bwysig yw addysgu plant am emosiynau. Mae astudiaethau wedi dangos y gall dysgu sgiliau deallusrwydd emosiynol yn arwain at lai o fwlio, llwyddiant academaidd a pherthnasoedd cryfach. Hefyd mae y gallu i reoli eich teimladau yn bwysig i ddysgu, sylw a chof.
image5Crop


Pryd?

Mae plant yn dechrau dysgu o oedran cynnar iawn, yma yn Moodmwd gennym set Gem’n’Huw ar gyfer 3 oedran. 3-4 oed, 5-6 oed ac 7-8 oed. Mae pob set yn cael ei deilwra i’r oedran a’r emosiynau wedi eu dewis yn ofalus.

ProductShot_Green_3-4


ProductShot_Yellow_5-6


ProductShot_Red_7-8Lle?

Gellir ddefnyddio Gem’n’Huw mewn sawl rhan o’r ystafell ddosbarth, dysgu am emosiynau wrth ddarllen stori ac arfer yn darllen, ysgrifennu a lluniadu wrth ddysgu am emosiynau!
image4

 

 

Cyn-archebwch Nawr 

Mae Gem ‘n’ Huw yn awr ar gael ar gyfer cyn-archebu trwy lenwi’r ffurflen isod. Unwaith y bydd eich archeb wedi ei roi, byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau archeb. Bydd eich enw yn cael ei roi yn y gystadleuaeth i gael eich setiau eu cyflwyno yn bersonol gan Gem ‘n’ Huw yn Ionawr 2016.