Background_1
Background_2

Pwy?

Mae Gem’n’Huw wedi cael eu creu gan Moodmwd fel eu cynnyrch cyntaf.


Beth?

Cynnyrch newydd yw Gem’n’Huw a fydd yn eich helpu i addysgu eich plant am wahanol emosiynau mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol. Mae’n cynnwys 2 byped llaw cymeriad, wynebau emosiynol magnetig amrywiol a llyfr stori.
5


Pam?

Gallem fynd ymlaen am oriau am sut mae addysgu ein plant am wahanol emosiynau yn bwysig mewn cymaint o ffyrdd, ond i dorri stori hir yn fyr. Mae addysgu ein plant am emosiynau yn lleihau ymddygiad negyddol, gwella sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol, yn helpu wedyn i gael perthnasoeddiach iach a datgenir hefyd y bydd yn datblygu deallusrwydd emosiynol yn arwain at lwyddiant mewn addysg a llwyddiant gwaith yn y dyfodol.


Pryd?

Mae plant yn dechrau dysgu o oedran cynnar iawn, yma yn moodmwd gennym set Gem’n’Huw ar gyfer 3 oedran. 3-4 oed, 5-6 oed ac 7-8 oed. Mae pob set yn cael ei deilwra i’r oedran a’r emosiynau wedi eu dewis yn ofalus.

ProductShot_Green_3-4


ProductShot_Yellow_5-6


ProductShot_Red_7-8Lle?

Gellir Gem’n’Huw cael ei ddefnyddio yn unrhyw le, amser gwely, amser chwarae neu hyd yn oed yn ystod picnic!

 

 

 

Page3

 

Mae Gem’n’Huw nawr ar gael ar Ebay, ymwelwch ein siop Ebay am fwy o manylion.

 

 

Archebwch Nawr